BAZEN İŞİN EHLİNE BIRAKMAK LAZIM

Save-the-date-istanbul,-Fotoğrafçı-serhat-serkan-guzelsoy-01_ssg_a0027
Dünya üzerinde her şey bir gelişim üzerine kurulmuştur. İnsanların aralarındaki ilişkilerden tutun, meslek, giyim hatta yemek kültürümüze kadar birçok alanda sürekli bir gelişme vardır. İşte bu gelişmeler devam ettikçe insanoğlunun refah ve huzur seviyesi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bizden daha yaşlı olan kişilerin ah oğlum bizim zamanımızda böyle miydi diye başlayan konuşmalarının başlangıcında aslında bu vardır.
İşte her mesleğin yerel, bölgesel ve ulusal çapta uzmanlaşmış kişileri vardır. Bu kişiler mesleklerinde uzun süre çalışmışlar, sosyal hayatlarından tutun uykularına kadar insanların feda etmeye kıyamadıkları şeyleri feda etmişlerdir. Artık işlerinde uzman ve yeterli seviye donanıma sahip olmuşlardır.
Eğer insanlara bir iş hakkında konuşacak olursanız ister istemez sosyal medyadan, televizyon ya da radyodan duyduğu bu kişileri size tavsiye edecektir.
Fotoğrafın gelişimi ve uzmanlık alanları ise farklı bir boyuttur. Fotoğraf sanatı gelişimini resim sanatından almaktadır. Her ikisi de boyama sanatı olduğunu herkes kabul eder. Fotoğraf her ne kadar mazisi çok uzun senelere dayanmasa da resim gibi ilk çağlardan beri kullanılan bir teknikmiş gibi kabul görür veya insanların fikirlerinde uzun bir mazisi vardır. Fotoğraf sanatı zamanla gelişmiştir. Sadece sanatın kendisi değil teknoloji çağının lider konumundaki fotoğraf sanatı zaman geçtikçe makine ve donanım, çekim teknikleri gibi yüzlerce alanda hızlı bir ilerleme kayıt etmiştir. İşte son zamanlarda reklam, marka yönetimi, itibar yönetimi gibi sebeplerden dolayı fotoğraf sanatı ayrı bir sanat dalı olmayı başarmıştır. Her ne kadar son zamanlarda video ve benzeri formatlara yerini kaptırma tehlikesi içerisinde olsa da fotoğraf kareleri tek kelimelik amma uzun hikâyeleri bize anlatmayı başaran bir sanat yapıtıdır.
Her işin uzmanı olması gerekliğini düşünen fotoğraf sanatçıları kendilerini belirli alanlarda geliştirmeye başlamışlar ve uzun zaman sonunda meslekte uzmanlık, meslek liderliği ve fotoğraf uzmanlık alanları gibi kavramlar konuşulmuştur. Düğün fotoğrafçısı bu meslek dallarından birisidir. Düğün fotoğraf çekimi yapan ve sanat eseri çıkartan kişilerdir.
Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda en çok konuşulan fotoğraf sanat dallarından birisidir. Düğün fotoğrafçısı diğer dallara göre daha çok tercih edilmesi, insanların fotoğraf çekimine ilgi göstermeleri gibi farklı sebeplerden dolayı son yıllarda ülkemizde ciddi bir konumdadır.
Düğün fotoğrafçısı işinin ehli olmasının yanı sıra belirli bir sanat görüşüne sahip olması gerekmektedir. Resim sanatında olduğu gibi yaşadığı duyguları ve kültürü anımsatan, kültürün bir simgesi olan insanı iyi anlatma kabiliyetine sahip olması gerekir. Düğün fotoğrafçısı sadece fotoğraf çekimi yapmak için değil, insanların en mutlu günlerinde zamanın gerektirdiği biçimde, fotoğraf sanatından katkılarda bulunmalıdır. İşte o zaman düğün fotoğrafçısı gerçek bir eser ortaya koyar ve insanların gözlerinde bir sanat eseri oluşur.
Save-the-date-istanbul,-Fotoğrafçı-serhat-serkan-guzelsoy-01_ssg_a0028